Slovíčko pro Vás

Slovíčko pro Vás

BIWEEKLY /baj'víkli/ jednou za 14 dní, každých 14 dní

- adjective, adverb – taking place or appearing every two weeks

- přídavné jméno, příslovce – konat se nebo se objevit každé dva týdny

 

This is a biweekly magazine so you need time to be able to read it till the next issue comes out. - Tohle je čtrnáctidenník (časopis vycházející každých 14 dní), takže potřebuješ čas, abys byl schopen ho přečíst, než vyjde nové číslo.

 

She attends biweekly classes but she sends homework every week. - Navštěvuje kurzy/semináře jednou za 14 dní, ale úkoly posílá každý týden.

 

Yesterday the management decided to have meetings biweekly. - Vedení (firmy) včera rozhodlo, že porady budou probíhat jednou za 14 dní.

 

When I worked in Australia, I used to call home biweekly. - Když jsem pracovala v Austrálii, volala jsem domů každých 14 dní.