RUNNY NOSE

RUNNY NOSE

/rany nəuz/ RÝMA, NOS ZE KTERÉHO TEČE

noun – illness; when a big amount of mucus is coming out of your nose – usually because you are ill, or you have an allergy etc.

podstatné jméno – nemoc; když velké možství hlenu vychází z vašeho nosu – obvykle proto, že jste nemocní, nebo máte alergii atd.